Novosti iz Hrvatske udruge krovopokrivača – HUK

 

Hrvatska udruga krovopokrivača će svima, što je izrazito važno za krajnje kupce, naglašavati da HUK stoji iza kvalitete radova svakog njegovog pojedinog člana. HUK će jamčiti za kvalitetu radova svakog svog člana. To znači, ako član nije u mogućnosti zbog nekog razloga reagirati na eventualnu reklamaciju, HUK će sa svojim članovima riješiti predmetnu reklamaciju. Udruga će posebno regulirati odnos sa članom HUKa koji nije u mogućnosti reagirati na reklamaciju krajnjeg kupca.
Na ovaj način pružamo najveću sigurnost našim kupcima – naručiteljima radova.
Zauzvrat, svaki član HUKa će se morati pridržavati propisanih normi u graditeljstvu u RH i kodeksa HUKa. Tko to neće moći pratiti – neće moći biti član HUKa.Za sve članove HUKa omogućeni su pravni savjeti u vezi bilo kakvih pitanja ili problema u poslovanju. Za više informacija kontaktirajte našeg tajnika Damira Pažina na njegov broj telefona: 091 4004584 ili mailom na: tajnik@huk.hr

Postavljena je nova internet stranica HUKa na društvenoj mreži Facebook na kojoj HUK, partneri i prijatelji HUKa mogu ostavljati različite informacije.

U pripremi je i Skupština HUKa. Skupština se svake godine tradicionalno održava krajem veljače ili početkom ožujka. Detaljnije informacije će na vrijeme stići našim članovima i sponzorima.
Brošura HUKa sa popisom svih članova distribuira se na više od 200 trgovina i skladišta građevinskim materijalom u Hrvatskoj.